Visuotinis LPAD narių susirinkimas

Įvyko Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos Visuotinis narių susirinkimas

Šiemet, gruodžio 3 d. įvyko Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos (LPAD) Visuotinis narių susirinkimas. Jo metu pristatyta valdybos (prof. K. Malakauskas) bei iždininko (doc. A. Bagdonas) ataskaitos, kurias draugijos nariai vienbalsiai patvirtino.

Draugijos narių sprendimu išrinkta ir patvirtinta nauja LPAD Valdyba bei jos sudėtis: pirmininkas – prof. Kęstutis Malakauskas, pavaduotojas – prof. Raimundas Sakalauskas, sekretorė – doc. Palmira Leišytė, iždininkas – doc. Alfredas Bagdonas, Valdybos nariai – prof. Brigita Šitkauskienė, gydytojai Arvydas Valavičius ir Jūratė Judickienė. Susirinkimo metu savo ataskaitą Revizijos komisijos vardu pateikė pirmininkas prof. Skaidrius Miliauskas. Susirinkimo metu išrinkta ir patvirtinta nauja Revizijos komisija ir jos sudėtis: pirmininkas prof. Skaidrius Miliauskas, komisijos nariai – dr. Eugenijus Griška ir dr. Ieva Bajoriūnienė.


Patvirtintos 2015 metais vyksiančių kasmetinių LPAD konferencijų datos: pavasarinė konferencija “Pulmonologija, alergologija ir klinikinė imunologija – 2015” vyks Park Inn Konferencijų centre Kaune gegužės 8 dieną, Rudens seminaras – rugsėjo 18 d., vieta bus patikslinta vėliau.

Atgal į naujienų sąrašą